Hypnotherapie

Hypnotherapie is geschikt voor iedereen die in harmonie met zichzelf en zijn omgeving wil leven. Voor het versterken van positieve gevoelens, de innerlijke kracht versterken, het contact herstellen. Hierbij hanteer ik hypnotherapie waarbij hypnose wordt ingezet als therapeutische begeleiding. Het is voor mensen die in een situatie zitten waarin ze zelf niet meer uitkomen.

Familieopstellingen

Familieopstellingen zet ik in als methode om uit te zoeken of er een systemische oorzaak is van het probleem of het conflict.

FamilieSociaalNetwerkBeraad

FamilieSociaalNetwerkBeraad afgekort FSNB; hierin staan de ouders en het kind centraal. Zij maken samen een gezins(actie)plan met alle betrokkenen voor de toekomst voor het gezin en voor het kind in het bijzonder. De therapeut blijft de effecten van de hulp volgen. Als blijkt dat het kind onvoldoende tegen het risico van huiselijk geweld of kindermishandeling kan worden beschermd. Of dat er twijfel bestaat in de interventies en het kind onvoldoende veilig is en risico loopt op kindermishandeling dan worden de vermoedens gemeld bij veilig thuis. 

Oplossingsgericht werken

Bij het oplossingsgericht werken richt ik de aandacht niet op het conflict, of probleem, maar juist naar het zoeken van oplossingen. Daarnaast zet ik familieopstellingen in om uit te zoeken of er een systemische oorzaak is van het probleem of conflict.

EMDR

Eye Movement Desensilization Reprocessing afgekort EMDR ;is een korte therapievorm voor volwassenen, die last blijven houden van traumatische ervaringen. Ook voor kinderen en adolescenten is EMDR geschikt, wanneer vermoed wordt dat de problemen te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren afgekort NLP; dit is een methode voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Hoe maak je een ander duidelijk wat je bedoelt op een manier dat ze je echt begrijpen. Hoe krijg je goed contact met de ander bij wie dat niet vanzelf gaat.

ERV

Eenzijdig Relaties Verbeteren afgekort ERV; met deze methode kan je relationele problemen sneller en blijvend verhelpen, zonder de andere in de therapie te betrekken. Bijvoorbeeld, bij mensen die de ervaring hebben dat het samen uitpraten alleen maar erger maakt, of bij een verstoorde relatie met ouders en kinderen.

Geweldloze Communicatie (GC)

Geweldloze Communicatie wordt ook wel verbindende communicatie genoemd. Als mens ben je voortdurend op zoek naar behoefte ververvulling en daarvan bewust te zijn voorkomt al geweld. Er bestaan in geweldloze communicatie geen lastige mensen omdat de therapie gericht is op communicatie, waarbij het gaat om creëren van verbinding, die gericht is op onze universele menselijke behoeften. Hierover kunnen we geen ruzie krijgen omdat die behoeften de kern van ons mens zijn, maar we kunnen ruzie krijgen over het invullen ervan.

Geweldloos Verzet in het gezin (GV)

Geweldloos Verzet in het gezin afgekort GV; het doel hiervan is dat het gezag van ouders wordt hersteld op een geweldloze en niet-escalerende manier, ook als het gedrag van het kind nog zo grof is. Bij gedragsproblemen is het vaak moeilijk te begrijpen en te achterhalen waar dit gedrag van je kind vandaan komt. De methodiek van geweldloos verzet gaat ervan uit dat het niet uitmaakt waar het gedrag vandaan komt. Het richt zich op het sterker en minder machteloos maken van de ouders.

Kosten

€95,- per consult.