Kindertolk

Kinderen dragen een onzichtbare schat in zich. Ouders en opvoeders kunnen die schat ontdekken door in gesprek te gaan met een kindertolk. Wat er dan gebeurt, is heel wonderlijk: je helpt een kind zonder dat het erbij is. Probleemgedrag of ziekteverschijnselen van je kind nemen af terwijl jij als opvoeder een spiegel krijgt voorgehouden. Je wordt je bewust van de boodschap van je kind, en dát is de sleutel tot heelwording van je kind én jezelf.

Wat doet een kindertolk

Een kindertolk is in staat om het verhaal dat ouders over hun kind vertellen, methodisch te vertalen met de PresentChildmethode. Het bijzondere aan deze aanpak is dat niet de kinderen naar een hulpverlener gaan, maar de ouders. Je kind hoeft niet bij de behandeling aanwezig te zijn om toch geholpen te worden. Deze methode is geschikt voor kinderen van alle leeftijden voor tieners en twintigers.

Hoe werkt het

Het verhaal werkt als een spiegel en laat de ouders zien wat hun kind hen wil duidelijk maken met zijn gedrag. De inzichten die je als ouder opdoet, brengen een gedragsverandering teweeg bij jezelf én bij je kind. Het mes snijdt zo aan twee kanten: zowel ouder(s) als kind worden er beter van. Zelfs klachten vanwege PDD-nos of ADHD kunnen afnemen. In feite geeft je kind je een geschenk waar je allebei heel blij mee mag zijn.

Mijn aanpak in drie fasen

l

Het Intakegesprek

In het intakegesprek help ik je met het kaderen van het probleem. In dit eerste gesprek vertel je vrijuit over je kind. Ik luister en vraag net zolang door tot ik het kind helemaal in beeld heb. Ik schrijf letterlijk alles op wat je vertelt. Na dit gesprek ga ik mijn aantekeningen nauwgezet ‘vertalen’ aan de hand van de PresentChildmethode. Er zijn allerlei signaalwoorden en gedragingen die een specifieke betekenis hebben. Door de vertaling wordt het verhaal een spiegel voor jou als ouder.

Het teruggeefgesprek

In het teruggeefgesprek ga ik in op de essentie van het vertaalde verhaal en ik zet dit in perspectief. Ik toets bij jou of mijn interpretatie klopt en we bespreken dit uitvoerig. Het verhaal over je kind is een spiegel geworden voor jou. Het is een stap naar bewustwording. We gaan in op de vraag ‘wat weet je nu over jezelf?’

Het follow-upgesprek

In het follow-upgesprek bespreken we samen hoe het in de afgelopen periode is gegaan. De insteek is hoe het met jouw is gegaan en je kind komt dan vanzelf ook aan bod. We besluiten samen of we het traject kunnen afronden of dat er een vervolg gewenst is.

Voor wie?

 • Gedragsproblemen bij het kind
 • Communicatieproblemen tussen ouder(s) en kind
 • Lichamelijke klachten en leer- of ontwikkelingsstoornissen
 • Boosheid of agressie
 • Pesten/gepest worden
 • Onzekerheid
 • Onrust
 • Angsten
 • Dromerigheid
 • Veel huilen
 • Ruzies
 • Jaloezie
 • Geslotenheid
 • Prikkelgevoeligheid
 • ADHD, PDD-nos, dyslexie
 • Er komt op school niet uit wat er in zit
 • Niet zindelijk worden
 • Slecht eten, slapen of groeien
 • Anorexia, zelfmutilatie, verslavingen
 • Vermoeidheid
 • Ziekte
 • Allergie, ontstekingen, verkoudheden
 • Eczeem, verstopping, koortsen, hoofdpijn etc.

Kosten

€ 85,- per consult