Psychoanalytische (hypno)therapie

Je bent vaker onder hypnose dan je denkt! Denk maar eens aan al die keren dat je dagdroomde, of misschien weet je nog hoe je opging in die ene speciale film of dat boek… Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar. Je vaart even op je onderbewuste. Dit type trance wordt gebruikt bij hypnotherapie. Onder hypnose richt jeje met geconcentreerde aandacht op wat in je onderbewustzijn leeft. Bewustwording daarvan helpt je om meer plezier en voldoening uit je leven te halen. De meeste mensen maken fases in hun leven mee waarin ze er even niet meer alleen uitkomen. Of je voelt je al lange tijd somber en je weet de oorzaak niet. Deze situatie kan leiden tot vage onlustgevoelens of tot duidelijke psychische en lichamelijke klachten. Als je het gevoel hebt dat je (wel wat) hulp kunt gebruiken bij het oplossen van knelpunten in je leven, is psychoanalytische (hypno)therapie een snelle en doeltreffende manier. In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel en je houdt altijd de controle over jezelf. Onder hypnose kun je contact maken met die onbewuste laag in jezelf. Vanuit de inzichten die je dan opdoet, kun je samen met de therapeut werken aan oplossingen om tenslotte te komen tot heelwording in en met jezelf.

Wat kun je verwachten?

Je bent vaker onder hypnose dan je denkt! Denk maar eens aan al die keren dat je dagdroomde, of misschien weet je nog hoe je opging in die ene speciale film of dat boek. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar. Je vaart even op je onderbewuste. Dit type trance wordt gebruikt bij hypnotherapie. Onder hypnose richt je je met geconcentreerde aandacht op wat in je onderbewustzijn leeft. Bewustwording daarvan helpt je om meer plezier en voldoening uit je leven te halen.

Mijn aanpak

In het intake gesprek komen belangrijke zaken aan de orde als levenshouding, achtergrond (gezin, jeugd), patronen die zich herhalen in je leven. Ook eventuele eerdere hulpverlening en je gezondheidstoestand komen ter sprake. We formuleren het probleem en de doelen van de therapie. Ik kan niet bij voorbaat zeggen hoeveel sessies je nodig hebt want iedereen reageert verschillend op psychoanalytische (hypno)therapie. Gaandeweg bekijken we samen of je voldoende handvatten hebt gekregen om zelf verder te kunnen.

Opbouw van de therapie

De therapie bestaat uit vier delen. De lengte van deze onderdelen is sterk afhankelijk van de problematiek en kan per persoon sterk verschillen.

1. De rode draad in je leven

In dit deel stellen we vast welk thema als een rode draad door je leven loopt. Welk thema keert steeds terug in je leven? Bijvoorbeeld het gevoel constant afgewezen te worden door anderen. Of bijvoorbeeld de angst iemand te verliezen. We kijken naar gebeurtenissen uit het verleden en naar steeds terugkerende dromen. Zo proberen we erachter te komen welke energieën er werkzaam zijn en welk kernthema je leven bepaalt.

3. Het mannelijke en het vrouwelijke

De mannelijke en vrouwelijke delen in jezelf worden duidelijk door de eigenschappen van je ouders te benoemen. Je wordt je bewust van de vrouwelijke en mannelijke delen in jezelf. Herkenning van de ouders staat hier centraal. Door je ouders te herkennen, ontdek je hoe je zelf in elkaar zit. Het gaat erom dat je de problematiek niet bij de ander kunt laten. Je wordt je eigen opvoeder, dus je neemt zelf de verantwoording voor je leven.

2. Het ouderlijk gezin en de relaties

Hoe was de samenstelling van het gezin waarin je bent opgegroeid? Welke rol hadden je ouders en je broers en zussen? Hoe was de verhouding vroeger en hoe is de verhouding nu? Ook typeren we de relaties die je bent aangegaan. Hierbij beantwoord je vragen als: wie heeft de relatie verbroken? Op welk type viel en val je? De antwoorden op deze vragen maken duidelijk wat er zich in je leven heeft afgespeeld en wat anderen je hebben aangedaan. Ook hier komt bijna altijd een rode draad tevoorschijn.

4. De Heelwording

Het draait in de therapie uiteindelijk om de heelwording van de hele persoon. De kracht en het gevoel er te mogen zijn in het geheel. Dus zijn wie je werkelijk bent van binnen. Jezelf zijn.

Voor wie?

Psychoanalytische (hypno)therapie is geschikt voor iedereen die in harmonie met zichzelf en zijn omgeving wil leven. Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand behoefte heeft aan een therapeut. Bijvoorbeeld als je: • een lichamelijke of psychische inzinking hebt • je onzeker of geblokkeerd voelt • ontevreden bent over jezelf en je leven • een disbalans ervaart tussen gevoel en ratio • veranderingen in je leven niet aankunt • een verlies moeilijk kunt verwerken • ongewenst gedrag wilt afleren (verslavingen) • je beter wil voelen in je relatie.

Geregistreerd

Lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH.

Kosten

€ 85,- per consult