Hypnotherapie (PsychoAnalytisch)

Wat is hypnotherapie en voor wie. 

De laatste jaren is er veel onderzoek verricht naar de wetenschappelijke onderbouwing van hypnotherapie. Inmiddels laten een scala aan zorgvuldige, studies en onderzoeken prachtige resultaten zien van toepassingen bij hypnotherapie. Uit deze onderzoeken blijkt dat hypnotherapie goed inzetbaar is bij diverse aandoeningen: van onder meer angsten, fobieën, depressie en trauma’s. Ook werkt hypnotherapie volgens onderzoek bij pijnvermindering of verandering van pijn.   

Hypnotherapie is geschikt voor iedereen die in harmonie met zichzelf en zijn omgeving wil leven. Voor het versterken van positieve gevoelens, de innerlijke kracht versterken, bij jezelf, bij volwassenen, bij kinderen. Hierbij hanteer ik hypnotherapie waarbij hypnose wordt ingezet als therapeutische begeleiding. Het is voor mensen die in een situatie zitten waarin ze zelf niet meer uitkomen en die weer een zo snel als mogelijk levensgeluk willen ervaren voor zichzelf en anderen. 

Tijdens de hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Onder hypnose richt je je met geconcentreerde aandacht op wat in je onderbewustzijn leeft. Je maakt contact met de onbewuste laag in jezelf. Bewustwording daarvan helpt je om meer plezier en voldoening uit je leven te halen. Vanuit de inzichten die dan ontstaan, kun je samen met de therapeut werken aan oplossingen, om tenslotte te komen tot Heelwording in en met jezelf.

Je bent vaker onder hypnose dan je denkt, denk maar eens aan hoe je opging in het lezen van dat speciale boek. Dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd, omdat prikkels van buitenaf op dat moment even minder voelbaar zijn. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel en daarbij hou je altijd de controle over jezelf. Onder hypnose maak je contact met die onbewuste laag in jezelf. 

Het woord hypnose is afkomstig van het Griekse woord ‘Hypnos’ dat slaap betekent. In hypnose lijkt de persoon in slaap te zijn, zijn ogen zijn gesloten en het lichaam is volledig ontspannen, maar dat is zeker niet het geval. Het is een verhoogde vorm van concentratie die sterk naar binnen is gericht. De persoon blijft alert en bewust van hetgeen er in de omgeving gebeurt. Iemand kan nooit tegen zijn wil in worden gehypnotiseerd. Als bepaalde suggesties of instructies principieel voor de persoon in hypnose onaanvaardbaar zijn, dan komt hij spontaan terug uit hypnose.

 

Mijn werkwijze 

In het intakegesprek komen belangrijke zaken aan de orde zoals je levenshouding, achtergrond van jeugd, gezin relaties, de patronen die zich herhalen in je leven. Ook eerdere hulpverlening en je gezondheid– en welzijnssituatie komen ter sprake. We formuleren het probleem en doelen van de hypnotherapie. Ik kan niet bij voorbaat zeggen hoeveel sessies je nodig hebt, want iedereen reageert verschillend op hypnotherapie. Gaandeweg de therapie bekijken we samen of je voldoende handvatten hebt gekregen om zelf verder te kunnen.

De verschillende methoden die ik kan toepassen in mijn praktijk Heelwording

Familieopstellingen; zet ik in als methode om uit te zoeken of er een systemische oorzaak is van het probleem of het conflict. 

FamilieSociaalNetwerkBeraad afgekort FSNB; hierin staan de ouders en het kind centraal. Zij maken samen een gezins(actie)plan met alle betrokkenen voor de toekomst voor het gezin en voor het kind in het bijzonder. De therapeut blijft de effecten van de hulp volgen. Als blijkt dat het kind onvoldoende tegen het risico van huiselijk geweld of kindermishandeling kan worden beschermd. Of dat er twijfel bestaat in de interventies en het kind onvoldoende veilig is en risico loopt op kindermishandeling dan worden de vermoedens gemeld bij veilig thuis.    

Oplossingsgericht werken; hierbij richt ik de aandacht niet op het conflict of probleem, maar juist naar het zoeken van oplossingen.  

Eye Movement Desensilization Reprocessing afgekort EMDR; is een korte therapievorm voor volwassenen, die last blijven houden van traumatische ervaringen. Ook voor kinderen en adolescenten is EMDR geschikt, wanneer vermoed wordt dat de problemen te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Neuro Linguïstisch Programmeren afgekort NLP; dit is een methode voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Hoe maak je een ander duidelijk wat je bedoelt op een manier dat ze je echt begrijpen. Hoe krijg je goed contact met de ander bij wie dat niet vanzelf gaat. 

Eenzijdig Relaties Verbeteren afgekort ERV; met deze methode kan je relationele problemen sneller en blijvend verhelpen, zonder de andere in de therapie te betrekken. Bijvoorbeeld, bij mensen die de ervaring hebben dat het samen uitpraten alleen maar erger maakt, of bij een verstoorde relatie met ouders en kinderen.  

Geweldloze Communicatie afgekort GC; deze communicatie wordt ook wel verbindende communicatie genoemd. Als mens ben je voortdurend op zoek naar behoefteververvulling en daarvan bewust te zijn voorkomt al geweld. Er bestaan in geweldloze communicatie geen lastige mensen omdat de therapie gericht is op communicatie, waarbij het gaat om creëren van verbinding, die gericht is op onze universele menselijke behoeften. Hierover kunnen we geen ruzie krijgen omdat die behoeften de kern van ons mens zijn, maar we kunnen ruzie krijgen over het invullen ervan.  

Geweldloos Verzet in het gezin afgekort GV; het doel hiervan is dat het gezag van ouders wordt hersteld op een geweldloze en niet-escalerende manier, ook als het gedrag van het kind nog zo grof is. Bij gedragsproblemen is het vaak moeilijk te begrijpen en te achterhalen waar dit gedrag van je kind vandaan komt. De methodiek van geweldloos verzet gaat ervan uit dat het niet uitmaakt waar het gedrag vandaan komt. Het richt zich op het sterker en minder machteloos maken van de ouders.