De Mediator

Een mediator is een neutrale derde partij in een conflict, zoals bij een echtscheiding. Bij mediation draait het om een constructief proces, ook in moeilijke tijden. Ik ben gespecialiseerd in mediation bij (v)echtscheiding en familiezaken. Ik luister en help jullie zelf de beste oplossingen te vinden. Betrouwbare afspraken en goede communicatie vormen de basis voor ieders nieuwe toekomst. Mediation betekent letterlijk bemiddeling. Een mediator is iemand die in allerlei conflictsituaties ingezet kan worden om op een respectvolle en rechtvaardige manier tot een oplossing te komen waar beide partijen het mee eens zijn.

Wat is mediation

Ik plaats mij als mediator letterlijk en figuurlijk in het midden van de (ex-)partners: ik ben onpartijdig en bewaak de balans. Met als doel dat jullie verder kunnen met goede afspraken. Vooral als er kinderen in het spel zijn, is het mijn speerpunt om betrouwbare afspraken te maken in het belang van de kinderen. Ik kan het hele traject samen met jullie doorlopen, van het opstellen van een mediationovereenkomst tot en met het opstellen van het echtscheidingsconvenant, een vaststellingsovereenkomst en een ouderschapsplan (alleen als kinderen bij betrokken zijn).

Waarom mediation

Jullie hebben er belang bij om de communicatie tussen beide partijen goed te houden. Dit is zeker het geval als er kinderen in het spel zijn. Daarnaast kan in veel gevallen mediation de gang naar de rechter voorkomen. Mediation heeft een informeel karakter. Een mediationtraject verloopt vaak sneller dan een gerechtelijke procedure en is goedkoper dan een advocaat.

Recente reacties

  Archief

  Categorieën

  • Geen categorieën

  Mijn aanpak in vier fasen

  1. Intake

  Een persoonlijk intakegesprek met beide partijen waarin de volgende zaken aan de orde komen:

  • Wat willen partijen met de echtscheiding?Wat kan echtscheidingsbemiddeling m.b.v. mediation daarin betekenen en hoe werkt dat?
  • Wat is de werkwijze en de bijdragen van de mediator hierin?
  • Wat zijn de kosten?

  Na dit gesprek bepalen de partijen of zij zich laten begeleiden door de mediator.

  w

  2. Onderhandelingsbesprekingen

  Tijdens de onderhandelingsbesprekingen wordt

  • De uitgangssituatie geschetst;
  • De gewenste toekomstige situatie geschetst;
  • De benodigde gegevens worden geïnventariseerd en verzameld;
  • De mogelijkheden worden onderzocht en uitgewerkt, zo nodig op basis van een deskundig advies.

  3. Uitwerking rechtbankprocedure

  In deze fase worden:

  • De afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant;
  • Als er kinderen zijn, worden de afspraken m.b.t. de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan;
  • Het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank.
  N

  4. Afwikkeling

  Nadat de rechtbank een beschikking heeft afgegeven volgt inschrijving in het bevolkingsregister bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont. De afwikkeling van bijvoorbeeld onderdelen uit de boedelscheiding of eventueel andere zaken  gaan indien noodzakelijk via een notaris.

  Geregistreerd MfN-mediator

  Ik ben als gecertificeerd mediator geregistreerd bij de MfN (kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland). Het MfN-register is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

  Kosten

  Tarief op aanvraag.

  Incl. opstellen van de mediationovereenkomst tot een einddocument zoals het (echt)scheidingsconvenant/ouderschapsplan/vaststellingsovereenkomst.

  Als u dit niet zelf kunt betalen

  kunt u een aanvraag om gesubsidieerde rechtsbijstand indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand heet een toevoeging. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad een deel van de kosten van mediator. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigenbijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer eigen bijdrage u moet betalen. Samen met u, zal ik als mediator de aanvraag indienen.