Genia van Hout Heelwording

Ik wil eraan bijdragen dat mensen de kracht en het gevoel ervaren er te mogen zijn als geheel. Worden wie je werkelijk bent van binnen: jezelf. Dát is voor mij heelwording.

Even voorstellen

Ik ben Genia van Hout, een actieve 60-plusser en ik woon in Uden. Ik heb een praktijk aan huis waar ik mensen op allerlei manieren help om aan zichzelf te werken om te komen tot heelwording met jezelf. Van jongs af aan gaat mijn hart uit naar mensen en hun levensgeluk. Het was voor mij al snel duidelijk dat ik van (psycho-sociale) hulpverlening mijn beroep wilde maken. Op mijn 18e ben ik begonnen met de opleiding tot ziekenverzorgster. Later zijn daar allerlei opleidingen en cursussen bijgekomen, steeds weer gericht op de heelwording van de mens. Nog steeds raak ik geïnspireerd door nieuwe inzichten en methodes. Zo heb ik recent de opleiding Bijzondere Curator in Jeugdzaken afgerond. Mijn grootste drijfveer is dat mensen zélf in beweging komen en de regie over hun eigen leven(sgeluk) in handen nemen. Als ik mensen de goede richting kan wijzen, voel ik mij een rijk mens. In mijn praktijk voor heelwording bied ik allerlei vormen van hulp aan mensen die op de een of andere manier vastlopen in hun leven en een zetje in de goede richting nodig hebben. En soms is het een flinke duw. Ik zet mij met hart en ziel in voor ieders heelwording: de kracht en het gevoel er te mogen zijn als geheel. De weg daar naartoe is voor niemand een recht pad met een helder eindpunt. Het levenspad is kronkelig, gaat soms door donkere wouden of diepe dalen. En hoe vaak loop je in rondjes en kom je weer uit bij een plek die je al lang achter je dacht te hebben gelaten? Ik kan een stukje met je meelopen, maar jij bent de enige die jezelf kan helen. Het vergt jouw inzet en verantwoordelijkheid. Met die gedachte als vertrekpunt ga ik samen met jou op weg naar wie je werkelijk bent van binnen: jezelf.

 

Opleidingen, specialisaties en werkervaring

  • Ziekenverzorging (psychogeriatrie) en ouderenzorg
  • Maatschappelijk werk en dienstverlening (HBO), gewerkt in de maatschappelijke opvang (thuis- en daklozenzorg, crisisopvang). Diverse uitvoerende, coördinerende en leidinggevende functies in gezondheidszorg en welzijnszorg
  • Specialisatie in (ggz)relatie- gezins- en systeemtherapie
  • Jungiaanse psychoanalytische (hypno)therapie
  • NLP Familie Opsteller Opleiding
  • Jeugdzorg: ervaring met (complexe) ambulant gezinshulpverlening en begeleiden van problemen bij (v)echtscheiding
  • Mediator in familie- en (v)echtscheidingszaken
  • Kindertolk
  • Systemisch kindercoach
  • Bijzondere Curator in Jeugdzaken

 

Integrale aanpak en samenwerking

Ik streef naar een integrale aanpak waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat. In het belang van de cliënt en in overleg met de cliënt is samenwerking met de betrokken instanties mogelijk. Denk aan o.a. huisartsen, psychologen, maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg.