"Het kind is onderdeel van het systeem en heeft óók recht op levensgeluk"

Familie opstellingen

 

Familieopstellingen zet ik in als methode om uit te zoeken of er een systemische oorzaak is van het probleem of het conflict.

Wij maken allemaal deel uit van (familie)systemen en het is goed om te beseffen in hoeverre ons gedrag en onze gevoelens bepaald worden door het systeem waar we deel van uitmaken. Familieopstellingen zijn met name zeer verhelderend als je niet begrijpt waar je gevoelens of onvermogens vandaan komen. Ze zijn vaak een stap naar een oplossing bij bijvoorbeeld; ouderverstotingsproblemen, bindingsangst, je baan vaak kwijtraken, niet tot actie kunnen komen, verslaving (drugs, alcohol, roken, gokken), angst, ziekte, gevoelens van eenzaamheid, depressieve gevoelens, geldproblemen, weinig tot geen contact met ouders/familie, lichamelijke klachten. 

Familieopstellingen zijn oplossingsgericht, ze brengen verborgen dynamieken relatieproblemen, angst, woede, je alleen voelen aan het licht. Het is een methode om uit te zoeken of er een systemische oorzaak is van het probleem en het conflict. 

Opstellingen zijn een bijzondere raadgever bij levensvragen en geeft inzicht bij iedereen die privé of zakelijk vastloopt door terugkerende thema’s en patronen. Opstellingen helpen jezelf te worden, jezelf te helen en keuzes te maken die bij jou passen. Familieopstellingen is een methode van systemisch werken. Ieder individu heeft een eigen plekje in dat netwerk van familieleden, of je nu wil of niet. Juiste plek vinden in je relaties, zodat de orde weer wordt hersteld. Het verhelderen van patronen/thema’s die binnen het familiesysteem spelen leveren inzichten die van grote waarden kunnen zijn. En je krijgt de kans om patronen te doorbreken en jezelf te helen. Het is een werkvorm waarbij je met je familiesysteem aan de slag gaat, zonder dat je familieleden erbij zijn. 

Mijn aanpak

Er kan met een groep worden gewerkt, maar het kan ook alleen. Samen met de therapeut en representanten (mensen of poppetjes die jouw familie vertegenwoordigen) maak je een familieopstelling. Dit familiesysteem heeft invloed op jou en op je leven, zowel in negatieve als in positieve zin. In elk familiesysteem zijn verborgen dynamieken werkzaam, die vaak te maken hebben met verwachtingen en teleurstellingen. Deze kunnen erg belemmerend werken op je eigen ontplooiing.   

Inzicht krijgen in verborgen dynamieken van je familie, je relatie, processen in jezelf kunnen zeer verhelderend en helpend werken. Problemen en conflicten vinden vaak hun oorsprong in de familie van herkomst. 

Ik maak opstellingen met mensen als representanten, tafelopstellingen met poppetjes, met woorden, stoelen, A-viertjes, matjes, plekken in de ruimte. Ook werk ik met hypnotherapie in de vorm van visualisatie. Met als doel om weer beweging proberen te krijgen in een vastgelopen (gezins)situatie bijvoorbeeld tussen ouder(s) en kind. 

Door familieopstellingen komen mensen in hun kracht en hiermee komt hun eigenheid sterk naar boven, juist doordat ze hun eigen plek innemen in het geheel van personages en verbanden. Tegelijkertijd wordt de verbondenheid met de ander(en) heel voelbaar.

Oplossings

gericht

werken

 

Oplossingsgericht werken richt zich niet op het probleem of conflict. 

De oplossingsgerichte interventies zijn erop gericht de ouders en kind te helpen de aandacht te verleggen waardoor de ontwikkeling van de oplossing mogelijk wordt. En als therapeut heb je hierbij oog voor de uitzonderingen. Bijvoorbeeld ‘Waar merkte je dat aan’? ‘Wat was er toen anders ‘? Deze vorm van werken richt zich als methode niet op het conflict, maar vraagt “Wat wil je voor het conflict in de plaats’. De aandacht naar het bereiken van de gewenste situatie zijn de ouders en kind de experts die hun doel(en) bepalen. Analyse van het probleem is niet nodig om tot oplossingen te komen. Analyse van oplossingen van de ouders en kind des te meer en vraagt wat heb je al geprobeerd om het probleem op te lossen en wat heeft geholpen.

EMDR voor Kinderen

(vanaf 12 jaar) en Adolescenten (adolescentie is de overgang in ontwikkeling tussen de jeugd en volwassenheid)

EMDR is effectief bij kinderen en Adolescenten bij het behandelen van zelfbeeldproblematiek, gedragsproblemen, ouderverstotingsverschijnselen  

Ook kinderen en adolescenten maken schokkende gebeurtenissen mee. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor ze beschadigd kunnen raken. Een groot deel die iets heel erg meemaken verwerken deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening voor opvoeders. Bij anderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Hoelang deze blijven bestaan en welke en wanneer ze zich ontwikkelen hangt af van verschillende factoren zoals;    

De aard van de gebeurtenis(sen) bijvoorbeeld bij een hoogconflict-scheiding, waarbij ouderverstotingproblemen spelen, of het uiteenvallen van het gezin. Het temperament van het kind, de vaardigheden van het kind om met moeilijkheden om te gaan. Mogelijke reacties bij pubers en adolescenten op een heftige gebeurtenis kunnen zijn, problemen op school, schaamte voor afhankelijkheid van ouders, radicale gedragsverandering, gevaarlijk gedrag, neiging om gebeurtenis(sen) in gedrag te herhalen, toename conflicten met ouders, alcohol- en drugsgebruik, destructieve en agressieve fantasieën, beperkt toekomstperspectief.