Genia als heelwordingtherapeute; verschillende vormen van hulp/therapie

In mijn praktijk Heelwording aan huis bied ik allerlei vormen van hulp/therapie aan mensen die op de een of andere manier vastlopen in hun leven en een zetje in de goede richting nodig hebben. Met behulp van hypnotherapie met het daarbij behorend onderdeel relatie-en gezinstherapie geef ik mensen de juiste duw in de goede richting.  

Bij hypnotherapie wordt hypnose ingezet als therapeutische begeleiding. Het is voor mensen die in een situatie zitten waarin ze zelf niet meer uitkomen.

Relatie-en gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen (ouders, kinderen, eventueel familie) samen in gesprek gaan met de hypnotherapeut.

Ik leer mensen aan zichzelf werken, om te komen tot Heelwording met jezelf. De weg daarnaartoe is voor niemand een recht pad met een helder eindpunt. Hoe vaak loop je in rondjes en kom je weer uit bij een plek die je al lang achter je dacht te hebben gelaten. Ik kan een stukje met je meelopen in jouw tempo, met jou inzet en verantwoordelijkheid. Jij bent de enige die jezelf kan helen, ongeacht je leeftijd en de problematiek die je met je meedraagt. Met deze gedachte als vertrekpunt ga ik samen met jou op pad om te ontdekken wie je werkelijk bent, of zou willen zijn. 

Van jongs af aan gaat mijn hart uit naar mensen en hun levensgeluk. Het was voor mij snel duidelijk dat ik graag in de hulpverlening wilde met uiteindelijk als beroep me te richten op hypnotherapie. Nog steeds raak ik geïnspireerd door nieuwe inzichten en methodes om mijn vak als hypnotherapeut, relatie- en gezinstherapeut, professioneel uit te kunnen blijven oefenen. Mijn grootste drijfveer is dat mensen zelf in beweging komen en de regie over hun eigen leven (weer) in eigen handen nemen. Ik streef daarbij naar een integrale aanpak waarbij de hulpvraag van de client(e) centraal staat. 

In het intakegesprek komen belangrijke zaken aan de orde zoals levenshouding, achtergrond (gezin en jeugd), patronen die zich herhalen. Je (eventueel) hulpverleningsverleden en je gezondheidstoestand komen ter sprake. Mijn opbouw in de hypnotherapie bestaat uit vier delen. 

Als eerste stellen we vast welk (kern) thema als een rode draad door je leven loopt, wat steeds weer terugkeert. Bijvoorbeeld het gevoel constant afgewezen te worden door anderen, of dat je angst hebt om iemand te verliezen, of je hebt een negatief zelfbeeld door (onverwerkt) seksueel misbruik. We kijken terug naar gebeurtenissen uit het verleden. Zo proberen we erachter te komen door welk kernthema je leven (te veel) wordt bepaald. 

Ten tweede bespreken we hoe de samenstelling van het gezin is waarin je bent opgegroeid. Welke rol en positie had jij en die van je (eventueel) broer(s) of zus(sen). Hoe was de verhouding vroeger en hoe is de relatie nu? We typeren de relaties die je bent aangegaan en bespreken o.a. wie de relatie heeft verbroken, of op welk type viel je en val je nu? Deze vragen maken duidelijk wat er zich in je leven heeft afgespeeld en wat anderen je hebben aangedaan.

Ten derde kijken we naar je vrouwelijke en mannelijke delen in jezelf, door de eigenschappen van je ouders te benoemen en deze te typeren. Herkenning van je ouders staat hierin centraal om je bewust te worden van deze beide delen in je. Door je ouders te herkennen, ontdek je hoe jezelf in elkaar zit en wie je bent. Hierdoor besef je dat je de problematiek niet bij de ander kunt laten. Je wordt je bewust dat je je eigen opvoed(st)er bent en zelf de verantwoording neemt voor je leven. 

Tenslotte als vierde draait het in de therapie om de Heelwording van je gehele persoon. De kracht te ervaren en het gevoel er te mogen zijn in het geheel als mens. Dus zijn wie je werkelijk bent; ‘Jezelf’     

Er zijn verschillende redenen waarom ik hypnotherapie, gezins-of relatietherapie inzet bij iemand. Dat kan zijn bij burn-out(klachten), bij rouwverwerking, moeite met eigen keuzes en besluiten nemen, je geen zeggenschap lijkt te hebben over eigen keuzes en besluiten, angsten en paniekaanvallen, je erg onzeker voelt, je je geblokkeerd voelt, last hebt van minderwaardigheidsgevoelens, bij depressieve gevoelens, je veranderingen in het leven niet aankunt, je ontevreden bent over je relatie of over jezelf, negatief zelfbeeld, maag/darm problemen, lichamelijke klachten, je geen plezier meer hebt in je leven, je ongewenst gedrag wilt afleren (verslavingen), beter wilt voelen in je relatie. Daarnaast zet ik hypnotherapie, gezins-en relatietherapie in voor mensen die in een situatie zitten, zoals bij ouders in een geëscaleerd (co )ouderschap die er samen niet meer uitkomen. 

Wanneer ouders er samen niet meer uitkomen bijvoorbeeld bij het ontstaan van ouderverstotingsverschijnselen bij het kind naar de andere ouder. Dan gebeurt het vaak dat dit leidt tot escalaties, ernstige conflicten, loyaliteitsconflict bij het kind, (vage) onlustgevoelens of tot psychische en lichamelijke klachten, zowel bij ouders als het kind.

 

Mijn werkwijze

In het intakegesprek komen belangrijke zaken aan de orde zoals je levenshouding, achtergrond van jeugd, gezin relaties, de patronen die zich herhalen in je leven. Ook eerdere hulpverlening en je gezondheid– en welzijnssituatie komen ter sprake. We formuleren het probleem en doelen van de hypnotherapie. Ik kan niet bij voorbaat zeggen hoeveel sessies je nodig hebt, want iedereen reageert verschillend op hypnotherapie. Gaandeweg de therapie bekijken we samen of je voldoende handvatten hebt gekregen om zelf verder te kunnen.

Mijn aanpak

Samen met partners, gezin en kinderen kijk ik wat nuttig is om te veranderen binnen de huidige partnerrelatie of gezinssituatie en hoe die in het verleden zijn aangepakt Met daarin de doelen waar we naar toe gaan werken en de manier waarop we dat gaan doen. Het probleem wordt zodanig gedefinieerd dat alle betrokkenen zich erin terug kunnen vinden. Met de intentie om zo goed mogelijk met elkaar omgang te hebben en de kans zien hierin te groeien ieder op zijn of haar manier.

Tijdens het intakegesprek bespreek ik altijd eerst de (huidige)situatie, wat zijn de hulpvragen, eventueel hulpverleningsverleden en hoe hiermee om te gaan, voordat we kunnen werken aan een verbetering van de relatie of van de gezinssituatie. 

Als er relatieproblemen, financiële problemen, of opvoedingsproblemen spelen is het belangrijk om hier eerst vat op te krijgen, omdat ze van grote invloed zijn op de opvoed-gezinssituatie en de partnerrelatie.  Daarnaast bespreken we wat de verwachtingen zijn van de therapie. We doen oefeningen, het toepassen van diverse methodieken, (hypnotische)sessies om ieders (innerlijke) waarden, normen, wensen, verlangens te verhelderen en te bespreken met elkaar, daarnaast familie-en kind opstellingen.   

Relatietherapie is geschikt voor partners die weer met elkaar in gesprek willen komen, maar niet weten hoe ze zich moeten uiten naar elkaar (liefde, gevoel, intimiteit, verdriet, eenzaam) niet (meer) open zijn naar elkaar. Elkaar niet meer verstaan of elkaar zijn kwijtgeraakt bij verwerking van trauma op elkaar zijn afgeknapt. Deze therapie is ook geschikt voor nieuwe partners na scheiding of verlies, om elkaar ruimte te geven aan rouw/verliesverwerking en het opbouwen van een nieuwe relatie.    

De gezinstherapie is geschikt, als er problemen zijn rondom de opvoeding, conflicten in het gezin en de omgeving, (overschrijdend heftig) gedrag, loslaten van nare gebeurtenissen, geëscaleerd(co)ouderschap, aandacht voor samengestelde gezinnen(stief)ouders en (stief)kinderen), adoptie, ziekte, werkloosheid, verlies/rouw, verslaving, lichamelijke en geestelijke beperking.

Kosten

€90,- per consult.

Psycho Analytisch (Hypno) Therapie Genia van Hout