Bijzondere Curator in Jeugdzaken

De bijzondere curator ex art. 1:250 BW is in het leven geroepen om de minderjarige in en buiten rechte te vertegenwoordigen, wanneer er sprake is van conflicterende belangen tussen de minderjarige en zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) of diens voogd. De minderjarige kan zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere curator en heeft zijn wettelijke basis in artikel 1:250 BW en 1:212 BW.

Wanneer heb ik een bijzondere curator nodig?

Een minderjarige kan een conflict hebben met ouders of voogd. Komen ze er samen niet uit? Dan kan een bijzondere curator nodig zijn. Een conflict met ouders of voogd kan gaan over o.a. de opvoeding, de verzorging of de studiekeuze. Een bijzondere curator behandelt geen kleine problemen, zoals ruzies over zakgeld. Meestal behandelt de bijzondere curator meningsverschillen rond echtscheidingen, alimentatie, ouderschapsplan (bijv. omgangsregeling) en voogdijzaken.

De rol van de bijzondere curator

Als bijzondere curator vertegenwoordig ik de belangen van een minderjarige en heb ik een bemiddelende rol en probeer ik eerst met de minderjarige, ouders of voogd te praten. Op die manier probeer ik als curator het probleem op te lossen. Lukt dat niet, dan vertegenwoordig ik als bijzondere curator de minderjarige in een rechtszaak.

Wanneer benoeming bijzondere curator?

De rechter kan een bijzondere curator benoemen als hij dat in het belang van de minderjarige nodig vindt. Maar de minderjarige zelf of andere belanghebbenden, kunnen ook om een bijzondere curator vragen. Bij een echtscheiding zijn bijvoorbeeld de ouders van de minderjarige belanghebbenden.

Hoe aanvragen bijzondere curator?

U kunt de benoeming van een bijzondere curator aanvragen via een verzoekschrift. De minderjarige zelf of de belanghebbende kan zo’n verzoekschrift indienen. Een minderjarige kan ook zonder officieel verzoekschrift om een bijzondere curator vragen. Bijvoorbeeld door een brief aan de rechter te schrijven. De rechter beoordeelt of benoeming van een bijzondere curator nodig is.

Kosten & vergoeding bijzondere curator

Tarief op aanvraag.

Wat als u dit zelf niet kunt betalen?

Indien u de gevraagde hulp niet zelf kan betalen is het mogelijk om een financiële toevoeging aan te vragen bij de Raad van Rechtsbijstand. Samen met u, zal ik als bijzondere curator de aanvraag indienen.