WANNEER JE ER ALLEEN NIET UITKOMT…

Soms loopt het leven niet zoals je wilt. Het gaat bijvoorbeeld niet goed in
je persoonlijke leven doordat je steeds dezelfde fouten maakt. Of het wil
maar niet lukken met je carrière. Je weet dat je talenten en
mogelijkheden niet optimaal benut. Of je voelt je al lange tijd somber en
je weet de oorzaak niet. Misschien weet je de oorzaak wel, maar weet je
de oorzaak wel, maar weet je niet hoe je die aan moet pakken. Deze
situaties kunnen leiden tot vage onlustgevoelens of duidelijke psychische
lichamelijke klachten. Als je het gevoel hebt dat je er alleen niet meer
uitkomt, kan professionele begeleiding hulp bieden.

PSYCHO-ANALYTISCHE(HYPNO)THERAPIE KAN HELPEN

Psycho-analytische(hypno)therapie is een behandeling waarbij de
problemen snel en doeltreffend worden aangepakt met hypnose. Door
hypnose word je bewust van het onbewuste in jezelf. Onze geest bestaat
namelijk uit twee niveaus: het bewuste en onbewuste. De twee niveaus
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. De
oorzaak van klachten ligt vaak op het onbewuste niveau. En dat is dan
ook de reden waarom het soms niet lukt je problemen aan te pakken.

HOE WERKT HYPNOSE?

Met hypnose raak je volledig ontspannen, kun je je aandacht naar binnen
richten en neem je de gewone werkelijkheid minder waar. Zo kom je in
een andere bewustzijnstoestand. Hypnose is een vorm van trance en geen
slaap. In hypnose verlies je geen controle, maar krijg je juist extra
controle over jezelf. Je blijft alert en bewust. Je krijgt de kans contact te
maken met en invloed uit te oefenen op het onbewuste. Op die manier
kun je achter de oorzaken van je problemen komen. Je krijgt zicht op de
mogelijkheden om de problemen aan te pakken. En je ervan bewust te
worden dat alles in het leven te maken heeft met het einde ervan.

VOOR WIE IS THERAPIE GESCHIKT ?

Psycho-analytische (hypno)therapie is geschikt voor iedereen die in
harmonie met zichzelf en zijn/haar omgeving wil leven. Er kunnen veel
redenen zijn waarom iemand behoefte heeft aan een persoonlijke
therapeut.

ALS HET GAAT OVER ‘LEREN, ERVAREN & ZINGEVING’ :

 • Eigenwaarde en acceptatie;
 • Aanpassen en vertrouwd raken met veranderingen;
 • Geloven en ervaren dat je heel bent, zonder iets toe te voegen van buitenaf;
 • Leven in harmonie met iedereen en dat in alles tot uitdrukking laten komen;
 • Communiceren vanuit je hart;
 • Jezelf bewust worden van je creatieve vermogens en deze ook te gebruiken;
 • Aangeven van de juiste grenzen van jezelf;
 • Vertrouwen van jezelf boven alle anderen;
 • Accepteren van je eigen krachten en deze ook zo goed mogelijk te gebruiken;
 • Leven in harmonie met jezelf;
 • Onvoorwaardelijk lief hebben van jezelf;
 • Ontdekken van je eigen waarheid en er naar handelen;
 • Leven in harmonie met alles en iedereen om je heen;
 • Om te gaan met angsten, fobieën, trauma;
 • Ongewenst gedrag af te leren. (bijvoorbeeld teveel ruzie maken);
 • Lichamelijke klachten zoals; maag/darmproblemen, huidklachten, chronische pijnen.

HOE GAAN WE AAN DE SLAG?

Bij deze therapie wordt niet alleen naar het probleem gekeken, maar vooral naar de oorzaken van het probleem. Daarom beginnen we met een uitvoerig gesprek. In dit gesprek beantwoord je vragen die belangrijke informatie kunnen opleveren voor de therapie. Bijvoorbeeld vragen over hoe je in het leven staat, uit wat voor gezin je komt , welke patronen of
thema’s steeds terugkeren in je leven. Zo wordt duidelijk wat er zich allemaal in je leven afspeelt. Ook eventuele eerdere hulpverlening en je gezondheidstoestand komen ter sprake.

We formuleren het probleem en de doelen van de therapie. De therapeut geeft aan hoe de therapie wordt opgebouwd.

DE RODE DRAAD IN JE LEVEN

In dit deel stellen we vast welk thema als een rode draad door je leven
loopt. Welk thema keert steeds terug in je leven? Bijvoorbeeld het gevoel
constant afgewezen te worden door anderen, of angst om iemand te
verliezen. We gaan kijken naar gebeurtenissen uit het verleden (regressie)
en naar steeds terugkerende dromen (reincarnatie). Zo proberen we
erachter te komen welke energieën er werkzaam zijn en welk kernthema
je leven bepaalt. Leren hoe te leven en contact maken met je zingeving,
om te ervaren wat het is om levend te zijn.

DE HEELWORDING

Het draait in de therapie uiteindelijk om de heelwording van de hele
persoon. De kracht en het gevoel er te mogen zijn in het geheel. Dus zijn
wie je werkelijk bent van binnen: Jezelf.

Ik leer mensen aan zichzelf werken

In mijn praktijk voor heelwording bied ik allerlei vormen van hulp aan mensen die op de een of andere manier vastlopen in hun leven en een zetje in de goede richting nodig hebben. En soms is het een flinke duw. Ik zet mij met hart en ziel in voor ieders heelwording:  de kracht en het gevoel er te mogen zijn als geheel. De weg daar naartoe is voor niemand een recht pad met een helder eindpunt. Het levenspad is kronkelig, gaat soms door donkere wouden of diepe dalen. En hoe vaak loop je in rondjes en kom je weer uit bij een plek die je al lang achter je dacht te hebben gelaten? Ik kan een stukje met je meelopen, maar jij bent de enige die jezelf kan helen. Het vergt jouw inzet en verantwoordelijkheid. Met die gedachte als vertrekpunt ga ik samen met jou op pad om te ontdekken wie je werkelijk bent, of zou willen zijn; jezelf. Lees meer over Genia van Hout.

Contact

Vergoedingen zorgverzekering

Sommige consulten vallen onder de complementaire zorg en/of alternatieve geneeswijzen. Het is afhankelijk van je eigen aanvullende verzekering of je recht hebt op vergoeding. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact met mij op.